Tempoary image

Het begin… 1442

De Bouwhoeve is gelegen op de grens tussen Wortel en Hoogstraten. Deze hoeve was eeuwen lang eigendom van de kasteelheren van Hoogstraten.  Daarom werd zij soms ook ‘Kasteelhoeve’ genoemd.  Naast deze beide benamingen werd zij ook wel eens de Blauwhoeve geheten, dit door het feit dat de dakbedekking lange tijd bestond uit blauwe pannen..

Het ontstaan van de bouwhoeve gaat ver terug in de tijd.  In 1442 is er voor het eerst sprake van een hoeve op deze plek.  Het ging toen zelfs om 2 hoeven die gelegen waren in één veld tegenover het Gelmelslot.  Samen omvatten zij huizen, hoven, boomgaarden, beemden, landerijen, heiden, weiden en bossen met een totale oppervlakte van ongeveer 200 bunder (200 Ha).  Deze hoeven waren bezit van de toenmalige Heer van Hoogstraten : Frank van Borselen (1395-1470).  De boerderijen werden aan pachters verhuurd, vanaf 1752 werd één van die hoeven uitgebaat door de regie van het kasteel. 

1772 – De grote hoeve

In 1772 liet Prins Maximiliaan van Salm-Salm (de tweede Hertog van Hoogstraten) op zijn kosten de twee hoeven samenvoegen tot één grote hoeve die hij voor zijn genoegen liet uitbaten.  In die tijd lag de hoeve aan de zuidelijke hoek van de huidige baan naar Wortel.  Deze baan werd rond 1850 rechtdoor getrokken naar Wortel.  De oude straat tegenover de Bouwhoeve is echter nog zichtbaar en maakt nog steeds de scheiding tussen de twee dorpen.

Om een beeld te geven van de grootte van deze hoeve in deze tijd geef ik hier een stukje tekst uit het verslag van J.A. Brosry ( de rentmeester van de kasteelheer van hoogstraten in 1773):
“Men woonde hier in de heide, waar de boeren arm waren.  Acht mijlen in het rond telde men weinig hoeven die half zoveel grond onder de ploeg hadden als de kasteelhoeve.”

   De Heilig Hart kapel

   In 1845 werden er verkopingen van de Salm-Salm goederen georganiseerd in Wortel.  Toen werd ook de Bouwhoeve verkocht.  Een zekere mejuffrouw De Beuckelaer werd toen de eigenares van deze hoeve.

   Deze mejuffrouw De Beuckeleer liet in 1880 de kapel naast de Bouwhoeve bouwen.  De kapel is opgedragen aan het Heilig Hart van Jezus.  In de nok werd een mooi opschrift geplaatst.  ‘Komt allen tot mij, die belast en vermoeid zijt, en ik zal u ruste geven’ (ideaal antistress-oord)  Het plan werd ontworpen door architect Ern. Pelgrims van Antwerpen.

    1942 – de grote brand

    De hoeve van 1772 brandde af in 1942 bij een nachtelijk bombardement met brandbommen, gelost door een Engels vliegtuig in moeilijkheden. In 1943 werd ze herbouwd tot twee afzonderlijke boerderijen zoals in het begin.

    In 1980 is het kapelletje voor de laatste keer prachtig gerestaureerd door de heer Jaak Geens, mede-directeur van de fabriek ‘De Ster’ ( Duni). Een paar jaar geleden werd het H. Hartbeeld ontvreemd uit deze kapel.

    Foto’s uit de directe omgeving van De Bouwhoeve